Güvenilir Kurum, Kaliteli Hizmet

Faktoring Nedir?


Faktoring, mal veya hizmet satışından doğmuş veya doğacak alacakları temlik alarak satıcı firmaya garanti, tahsilat/alacak yönetimi ve finansman hizmetlerinden en az birinin sunulduğu finansal bir araçtır.

Faktoringde taraflar;

 FAKTOR  Faktoring hizmeti veren kuruluş, Faktoring Şirketidir. 
 MÜŞTERİ  Faktoring hizmetlerinden yararlanan taraftır. 
 BORÇLU  Temlik konusu alacağın borçlusudur.