Güvenilir Kurum, Kaliteli Hizmet

Faktoring Avantajları

  • Faktoring işlemi bir kredi türü olmadığı için bilançonun pasifinde banka borçları arasında yer almaz ve bu sebeple bilançoda finansal nitelikli borçlar olduğundan daha düşük görünür.  
  • Şirketler, vadeli alacaklarını vadesini beklemeksizin faktoring şirketine temlik ederek nakde çevirebilir ve nakit ihtiyaçlarını karşılayabilirler. 
  • Müşterilerine vade olanağı sağlayabildiklerinden piyasada rekabet güçleri artar.
  • Sağladıkları nakit avantajı ile hammadde ve mamul alımlarında iskonto elde ederler, maliyetleri azalır. 
  • Faktoring işlemi bilançonun sadece aktif tarafında bir harekete neden olur, alacak devir hızları yükselir, borçluluk oranı düşer, böylelikle rasyolar olumlu yönde değişir.    
  • İşletmeler gerekli finansmanı kendi ticari alacaklarını kullanarak sağlamış olurlar. 
  • Faktoring Şirketi ile yapılacak sözleşmeler ve temliknameler, bankalarda olduğu gibi damga vergisinden muaftır.
  • Periyodik olarak yapılan çalışmalar sonucunda işletmeler müşterilerinin mali durumları hakkında güncel bilgiye sahip olurlar. 
  • Alacakların faktöre devri ile tahsilatın takibi ve gerçekleştirilmesi faktoring şirketi tarafından sağlanır böylece işletmeler tahsilat amaçlı personel çalıştırmaktan tasarruf ederler. 
  • Müşteri çeki senedi gibi teminatları üretemedikleri için bankalardan yeterli kredi limitleri sağlayamayan İşletmeler kredibilitesi yüksek alıcılara yaptıkları satışları faktoring şirketine devir ederek finansman sağlayabilirler.